BADANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

OBOWIĄZEK PRZEPROWADZANIA BADAŃ OPRYSKIWACZY wynika z zapisów Ustawy o ochronie roślin z dnia 8 marca 2013 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzania badań opryskiwaczy.

Stacja Kontroli Opryskiwaczy (SKO), BDH KRÓL S.R.O., wykonuje działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Obowiązkowym badaniom podlegają:

  1. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
  2. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
  3. opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowaną na pojazdach kolejowych;
  4. sprzęt przeznaczony do stosowania śor montowany na pojazdach kolejowych, zwany „innym sprzętem kolejowym”;
  5. urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe, zwane „zaprawiarkami do nasion”;
  6. instalacje przeznaczone do stosowania śor w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach i tunelach foliowych, zwane „opryskiwaczami szklarniowymi”;
  7. sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania śor w formie granulatu;
  8. pozostały sprzęt przeznaczony do stosowania śor w formie oprysku, inny niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, zwany „pozostałym sprzętem do stosowania środków ochrony roślin”.

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NIESPRAWNYM TECHNICZNIE LUB NIESKALIBROWANYM, A TAKŻE UCHYLANIE SIĘ OD OBOWIĄZKU PODDAWANIA TEGO SPRZĘTU BADANIOM W CELU POTWIERDZENIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PODLEGA KARZE GRZYWNY !!

Nasi DIAGNOŚCI przeprowadzają legalizacje wymienionego wyżej sprzętu na terenie całego kraju.

DROGI ROLNIKU!
UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWÓJ OPRYSKIWACZ DZIAŁA BEZ ZARZUTÓW!
SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ ZNAKU KONTROLNEGO I ZWERYFIKUJ, CZY MASZ KOMPLET DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POZYTYWNY WYNIK PRZEPROWADZONEJ KONTROLI!!

Rolniku! W przypadku nowego sprzętu o uzyskanie atestu powinieneś ubiegać się nie później niż po upływie 5 lat od daty jego zakupu. Kolejne badania potwierdzające sprawność posiadanego przez Ciebie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin wykonuj regularnie co 3 lata (dot. pkt 1-4) lub co 5 lat (dot. pkt 5-8)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI DIAGNOSTAMI!!

Zbigniew Szymański    +48 721 293 961
Bartosz Gąsiorowski    +48 609 822 762
Łukasz Grzyb    +48 603 929 457
Sebastian Stańczyk    +48 695 916 128
Jacek Król    +48 601 788 825
Mieczysław Rumin    +48 607 850 095
Krzysztof Bogusławski   +48 665 273 001