Brony wirnikowe i agreagaty uprawowe

Silny fundament dla prawidłowego rozwoju plonu może zagwarantować jedynie staranne podejście do przygotowania pola pod zasiew. Tylko właściwe zrozumienie i uwzględnienie tej silnej zależności między właściwościami siedliska, a efektywnością produkcji może prowadzić do maksymalizacji korzyści w rachunku ekonomicznym gospodarstwa. Dobrego podłoża pod siew nasion należy upatrywać we właściwej strukturze gleby, nie nadmiernie zagęszczonej, doprawionej w sposób zasadny z rodzajem danego siedliska, tj. uwzględniając kompromis między nadmiernym osuszaniem (ograniczony podsiąk kapilarny), a swobodnym odprowadzaniem nadmiaru wody opadowej. Firma LEMKEN opracowała ofertę wydajnych maszyn, pozwalających obniżyć koszty prowadzonej produkcji, odpowiedzialnych za przygotowanie jak najkorzystniejszych warunków do wzrostu roślin. W naszej palecie produktowej mamy dla Państwa następujące maszyny do uprawy gleby:

  • brona wirnikowa Zirkon
MODEL SZEROKOŚĆ ROBOCZA [cm] LICZBA WIRNIKÓW ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]
Zirkon 8 250 – 400 10 – 16 od 60 do 175
Zirkon 12 300 – 600 12 – 24 od 120 do 320

 

Zirkon
  • bierne agregaty do uprawy gleby Korund oraz System-Kompaktor
MODEL SZEROKOŚĆ ROBOCZA [cm] LICZBA ZĘBÓW / CZĘŚCI LICZBA SEKCJI ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]
Korund 300 – 900 32 – 150 od 65 do 245
System-Kompaktor 300 – 1200 12 – 36 2 x 1,5 m
2 x 2,0 m
od 75 do 550

 

Korund

System-Kompaktor