SOS dla pompy!

Jednym z najważniejszych podzespołów roboczych w opryskiwaczu rolniczym jest pompa. Od jej kondycji, tj. stanu technicznego i poziomu zużycia zależy w zasadzie praca całej maszyny. To ona bowiem jest odpowiedzialna za dostarczenie konkretnej ilości cieczy do rozpylaczy mieszadła, czy też rozwadniacza. Dlatego właśnie, aby pracowała bez zarzutów niezbędna jest jej:

  • właściwa obsługa codzienna,
  • regularna kontrola poziomu oleju oraz szczelności.

W przypadku pomp membranowych (powszechnie stosowanych w opryskiwaczach rolniczych) niezbędne jest również częste sprawdzanie systemu tłumienia pulsacji ciśnienia. Szczególnie ważna jest korekta ciśnienia w powietrzniku po każdej zmianie parametrów opryskiwania, jak na przykład po przełożeniu rozpylaczy. Dobrym nawykiem właściwego użytkowania pomp jest ponadto weryfikacja jej wydajności, która powinna być adekwatna do szerokości belki i pojemności zbiornika w opryskiwaczu polowym. Potrzeby pompy w zakresie wydajności mogą się zmieniać po zainstalowaniu rozpylaczy w większym rozmiarze lub zastosowaniu dysz eżektorowych, a już bezwzględnie uzasadniona jest kontrola tego parametru po zmianie belki opryskowej na dłuższą. Z dobrze pojętą eksploatacją pompy wiąże się ponadto właściwe jej zabezpieczenie przed nadejściem przymrozków.

ZADBAJ JUŻ DZIŚ O SWÓJ OPRYSKIWACZ!!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – ZREGENERUJEMY POMPĘ W TWOIM OPRYSKIWACZU!! (kontakt z nami!)