Filtry

Poprawność wykonywanych oprysków determinowana jest wydajnością opryskiwaczy. Ta z kolei jest tym wyższa, im sprawniejszy jest system filtracji. Najsilniej na żywotność elementów układu cieczowego wpływają zanieczyszczenia cieczy roboczej. TeeJet Technologies przygotował wiele wariantów rozwiązań gwarantujących niezawodność instalacji cieczowej. Eliminacja niedrożności układu filtrowania wymaga właściwego dobrania filtrów umieszczonych zarówno po stronie ssącej, jak i po tłocznej stronie pompy. Prawidłowość aplikacji wymaga jeszcze sprawdzenia kondycji i właściwego doboru indywidualnych filterków zamontowanych w korpusach rozpylaczy.

Zachowaj wysoką produktywność swojego opryskiwacza, chroniąc rozpylacze przed zapychaniem się, eliminuj ryzyko uszkodzeń i postaw na jakość pracy. Sprawdź, co przygotował TeeJet Tehnologies – Filtry (str. 124-127)